Bằng chứng thanh toán

ID Tài khoản Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
1721 11*******07 15:17 03/12/2018 Đã thanh toán $10,028 $0,00 $10,028
210,598
Chuyển khoản ngân hàng
1720 ti*******46 14:38 03/12/2018 Đã thanh toán $10,075 $0,00 $10,075
211,575
Chuyển khoản ngân hàng
1718 Au*******ys 08:56 03/12/2018 Đã thanh toán $10,501 $0,00 $10,501
220,521
Chuyển khoản ngân hàng
1717 nh*******54 07:25 03/12/2018 Đã thanh toán $57,768 $0,00 $57,768
1.213,129
Chuyển khoản ngân hàng
1716 10*******64 00:50 03/12/2018 Đã thanh toán $10,577 $0,00 $10,577
222,117
Chuyển khoản ngân hàng
1715 bu*******am 22:54 02/12/2018 Đã thanh toán $10,157 $0,00 $10,157
213,297
Chuyển khoản ngân hàng
1714 sh*******me 20:33 02/12/2018 Đã thanh toán $17,205 $0,00 $17,205
361,303
Chuyển khoản ngân hàng
1713 ki*******23 20:10 02/12/2018 Đã thanh toán $10,223 $0,00 $10,223
214,683
Chuyển khoản ngân hàng
1712 th*******x1 17:54 02/12/2018 Đã thanh toán $10,692 $0,00 $10,692
224,522
Chuyển khoản ngân hàng
1711 11*******72 17:40 02/12/2018 Đã thanh toán $10,068 $0,00 $10,068
211,438
Chuyển khoản ngân hàng
1710 10*******06 16:51 02/12/2018 Đã thanh toán $104,445 $0,00 $104,445
2.193,351
Chuyển khoản ngân hàng
1709 10*******73 13:39 02/12/2018 Đã thanh toán $30,795 $0,00 $30,795
646,694
Chuyển khoản ngân hàng
1708 mj*******ha 13:33 02/12/2018 Đã thanh toán $12,026 $0,00 $12,026
252,546
PayPal
1707 11*******66 11:57 02/12/2018 Đã thanh toán $14,015 $0,00 $14,015
294,315
PayPal
1706 10*******96 11:48 02/12/2018 Đã thanh toán $10,61 $0,00 $10,61
222,810
Chuyển khoản ngân hàng
1705 tu*******mo 09:36 02/12/2018 Đã thanh toán $0,00 $10,036 $10,036
210,766
Chuyển khoản ngân hàng
1704 10*******35 07:17 02/12/2018 Đã thanh toán $10,974 $0,00 $10,974
230,444
PayPal
1703 le*******nh 22:45 01/12/2018 Đã thanh toán $46,219 $0,00 $46,219
970,609
Chuyển khoản ngân hàng
1702 11*******43 19:27 01/12/2018 Đã thanh toán $14,34 $0,00 $14,34
301,140
Chuyển khoản ngân hàng
1701 Ki*******01 19:16 01/12/2018 Đã thanh toán $10,078 $0,00 $10,078
211,648
Chuyển khoản ngân hàng