Bằng chứng thanh toán

ID Tài khoản Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
1700 an*******tt 16:05 01/12/2018 Đã thanh toán $10,034 $0,00 $10,034
210,724
Chuyển khoản ngân hàng
1699 ha*******81 12:15 01/12/2018 Đã thanh toán $12,83 $0,00 $12,83
269,430
Chuyển khoản ngân hàng
1698 th*******87 12:14 01/12/2018 Đã thanh toán $21,866 $0,00 $21,866
459,196
Chuyển khoản ngân hàng
1697 ke*******ji 09:26 01/12/2018 Đã thanh toán $10,334 $0,00 $10,334
217,014
Chuyển khoản ngân hàng
1696 11*******14 07:48 01/12/2018 Đã thanh toán $30,17 $0,00 $30,17
633,580
Chuyển khoản ngân hàng
1695 10*******23 07:41 01/12/2018 Đã thanh toán $10,99 $0,00 $10,99
230,780
Chuyển khoản ngân hàng
1694 vi*******er 06:24 01/12/2018 Đã thanh toán $16,507 $0,00 $16,507
346,657
PayPal
1693 ho*******dz 01:13 01/12/2018 Đã thanh toán $22,011 $0,00 $22,011
462,222
Chuyển khoản ngân hàng
1692 10*******43 15:48 30/11/2018 Đã thanh toán $41,881 $0,00 $41,881
879,495
Chuyển khoản ngân hàng
1691 du*******ew 15:33 30/11/2018 Đã thanh toán $30,598 $0,00 $30,598
642,550
PayPal
1690 11*******89 12:32 30/11/2018 Đã thanh toán $70,386 $0,00 $70,386
1.478,112
Chuyển khoản ngân hàng
1689 vu*******dk 08:31 30/11/2018 Đã thanh toán $19,372 $0,018 $19,39
407,192
Chuyển khoản ngân hàng
1688 10*******73 08:15 30/11/2018 Đã thanh toán $35,175 $0,00 $35,175
738,670
Chuyển khoản ngân hàng
1686 11*******73 00:28 30/11/2018 Đã thanh toán $15,132 $0,00 $15,132
317,772
Chuyển khoản ngân hàng
1685 li*******ts 18:52 29/11/2018 Đã thanh toán $10,102 $0,00 $10,102
212,152
Chuyển khoản ngân hàng
1684 11*******18 16:25 29/11/2018 Đã thanh toán $12,017 $0,00 $12,017
252,357
Chuyển khoản ngân hàng
1683 ti*******46 09:44 29/11/2018 Đã thanh toán $10,035 $0,00 $10,035
210,735
Chuyển khoản ngân hàng
1682 sy*******35 08:05 29/11/2018 Đã thanh toán $16,772 $0,00 $16,772
352,211
PayPal
1681 My*******94 04:40 29/11/2018 Đã thanh toán $11,50 $0,00 $11,50
241,510
Chuyển khoản ngân hàng
1680 so*******in 03:33 29/11/2018 Đã thanh toán $20,966 $0,00 $20,966
440,290
PayPal