Bảng giá nhấp chuột

Vui lòng xem bảng giá nhấp chuột của chúng tôi phía dưới. Thu nhập của bạn sẽ được tính nếu khách truy cập thỏa các điều kiện sau :

Nếu khách truy cập của bạn không thỏa các điều kiện trên, hệ thống của chúng tôi sẽ không tính và bạn sẽ mất thu nhập.

Mô tả gói / Quốc gia Nhận được mỗi 1000 lượt nhấp chuột
Desktop Mobile / Tablet
Australia $4,80 $4,80
United Kingdom $4,40 $4,40
Norway $4,30 $4,30
United States $4,20 $4,20
Canada $3,90 $3,90
Sweden $3,90 $3,90
Denmark $3,30 $3,30
Germany $3,30 $3,30
Vietnam $3,00 $3,00
Italy $2,90 $2,90
United States Minor Outlying Islands $2,80 $2,80
Czech Republic $2,70 $2,70
Brazil $2,50 $2,50
Poland $2,50 $2,50
Luxembourg $2,50 $2,50
Netherlands $2,50 $2,50
South Africa $2,50 $2,50
Spain $2,50 $2,50
Ireland $2,50 $2,50
India $2,30 $2,30
Indonesia $2,10 $2,10
New Zealand $2,10 $2,10
Belgium $2,10 $2,10
Switzerland $2,00 $2,00
Tunisia $2,00 $2,00
Singapore $2,00 $2,00
Finland $1,95 $1,95
United Arab Emirates $1,90 $1,90
Qatar $1,80 $1,80
Japan $1,70 $1,70
Russian Federation $1,70 $1,70
Mexico $1,60 $1,60
Ukraine $1,60 $1,60
Costa Rica $1,60 $1,60
Saudi Arabia $1,60 $1,60
France $1,60 $1,60
Dominica $1,60 $1,60
Austria $1,60 $1,60
Argentina $1,60 $1,60
Hungary $1,60 $1,60
Malaysia $1,55 $1,55
Iceland $1,55 $1,55
Ecuador $1,55 $1,55
Worldwide Deal(All Countries) $1,50 $1,50