Bảng giá nhấp chuột

Vui lòng xem bảng giá nhấp chuột của chúng tôi phía dưới. Thu nhập của bạn sẽ được tính nếu khách truy cập thỏa các điều kiện sau :

Nếu khách truy cập của bạn không thỏa các điều kiện trên, hệ thống của chúng tôi sẽ không tính và bạn sẽ mất thu nhập

Mô tả gói / Quốc gia Nhận được mỗi 1000 lượt nhấp chuột
Desktop Mobile / Tablet
Netherlands $12,00 $12,00
Australia $10,00 $10,00
United Kingdom $9,00 $9,00
New Zealand $8,00 $8,00
Ireland $7,00 $7,00
United States $7,00 $7,00
Norway $6,50 $6,50
France $6,00 $6,00
Belgium $6,00 $6,00
Germany $6,00 $6,00
Saudi Arabia $6,00 $6,00
Singapore $6,00 $6,00
Denmark $6,00 $6,00
Canada $6,00 $6,00
Sweden $5,50 $5,50
Greenland $5,00 $5,00
Poland $5,00 $5,00
Switzerland $5,00 $5,00
Spain $5,00 $5,00
Turkey $4,00 $4,00
Italy $4,00 $4,00
Nigeria $4,00 $4,00
Japan $4,00 $4,00
Austria $4,00 $4,00
Brazil $4,00 $4,00
Portugal $4,00 $4,00
Egypt $4,00 $4,00
South Africa $4,00 $4,00
Mexico $4,00 $4,00
Thailand $4,00 $4,00
Kuwait $4,00 $4,00
Morocco $4,00 $4,00
Vietnam $4,30 $3,80
Hong Kong $3,50 $3,50
Algeria $3,00 $3,50
India $3,00 $3,00
Malaysia $3,00 $3,00
Philippines $3,00 $3,00
Bangladesh $3,00 $3,00
Iraq $3,00 $3,00
Pakistan $3,00 $3,00
Indonesia $3,00 $3,00
Worldwide Deal(All Countries) $2,50 $2,50

Cổng thanh toán đang hỗ trợ :

Tỷ giá đô la : 1$ = 21.000đ

Tham gia MegaURL ngay bây giờ !

Đăng ký ngay