Bằng chứng thanh toán

ID Tài khoản Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
1763 10*******73 18:43 09/12/2018 Đã thanh toán $40,503 $0,00 $40,503
850,554
Chuyển khoản ngân hàng
1762 du*******k2 21:46 08/12/2018 Đã thanh toán $11,503 $0,00 $11,503
241,555
Chuyển khoản ngân hàng
1761 sh*******me 18:02 08/12/2018 Đã thanh toán $14,874 $0,00 $14,874
312,348
Chuyển khoản ngân hàng
1760 10*******96 14:44 08/12/2018 Đã thanh toán $10,098 $0,00 $10,098
212,068
Chuyển khoản ngân hàng
1759 bl*******do 11:40 08/12/2018 Đã thanh toán $10,382 $0,131 $10,513
220,772
PayPal
1758 10*******35 10:45 08/12/2018 Đã thanh toán $19,158 $0,00 $19,158
402,313
Chuyển khoản ngân hàng
1757 tr*******45 06:51 08/12/2018 Đã thanh toán $10,113 $0,00 $10,113
212,379
Chuyển khoản ngân hàng
1756 fr*******cc 04:15 08/12/2018 Đã thanh toán $15,023 $0,00 $15,023
315,481
PayPal
1755 Ki*******01 20:28 07/12/2018 Đã thanh toán $10,014 $0,00 $10,014
210,292
Chuyển khoản ngân hàng
1754 10*******73 19:26 07/12/2018 Đã thanh toán $39,988 $0,00 $39,988
839,741
Chuyển khoản ngân hàng
1752 vn*******ny 17:18 07/12/2018 Đã thanh toán $10,077 $0,00 $10,077
211,617
Chuyển khoản ngân hàng
1751 cl*******e3 16:36 07/12/2018 Đã thanh toán $17,916 $0,00 $17,916
376,239
Chuyển khoản ngân hàng
1750 10*******15 11:52 07/12/2018 Đã thanh toán $14,768 $0,02 $14,788
310,543
Chuyển khoản ngân hàng
1749 ti*******46 10:52 07/12/2018 Đã thanh toán $10,002 $0,00 $10,002
210,036
Chuyển khoản ngân hàng
1748 10*******73 10:34 07/12/2018 Đã thanh toán $11,932 $0,00 $11,932
250,576
Chuyển khoản ngân hàng
1747 xu*******78 10:08 07/12/2018 Đã thanh toán $9,426 $1,329 $10,756
225,869
Chuyển khoản ngân hàng
1746 Ng*******nh 05:53 07/12/2018 Đã thanh toán $51,15 $0,00 $51,15
1.074,147
Chuyển khoản ngân hàng
1745 10*******96 12:57 06/12/2018 Đã thanh toán $12,218 $0,00 $12,218
256,568
Chuyển khoản ngân hàng
1744 Ng*******ng 12:05 06/12/2018 Đã thanh toán $20,53 $0,00 $20,53
431,138
Chuyển khoản ngân hàng
1743 11*******50 10:31 06/12/2018 Đã thanh toán $60,492 $0,00 $60,492
1.270,324
Chuyển khoản ngân hàng