Bằng chứng thanh toán

ID Tài khoản Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
2094 10*******42 23:23 15/01/2019 Đã thanh toán $10,932 $0,00 $10,932
229,566
PayPal
2092 la*******94 20:51 15/01/2019 Đã thanh toán $10,24 $0,00 $10,24
215,050
PayPal
2086 di*******an 21:47 14/01/2019 Đã thanh toán $10,214 $0,00 $10,214
214,494
PayPal
2082 11*******77 10:38 14/01/2019 Đã thanh toán $10,03 $0,00 $10,03
210,622
PayPal
2078 Kh*******nl 06:28 14/01/2019 Đã thanh toán $10,553 $0,00 $10,553
221,615
PayPal
2076 11*******14 01:35 14/01/2019 Đã thanh toán $34,959 $0,00 $34,959
734,146
Chuyển khoản ngân hàng
2075 ti*******46 21:29 13/01/2019 Đã thanh toán $10,266 $0,00 $10,266
215,596
Chuyển khoản ngân hàng
2074 ho*******dz 20:42 13/01/2019 Đã thanh toán $57,736 $0,00 $57,736
1.212,457
Chuyển khoản ngân hàng
2072 11*******50 15:30 13/01/2019 Đã thanh toán $46,29 $0,002 $46,291
972,119
Chuyển khoản ngân hàng
2071 10*******96 15:24 13/01/2019 Đã thanh toán $13,062 $0,00 $13,062
274,302
Chuyển khoản ngân hàng
2069 10*******35 15:57 12/01/2019 Đã thanh toán $10,488 $0,00 $10,488
220,256
Chuyển khoản ngân hàng
2067 11*******99 11:29 12/01/2019 Đã thanh toán $10,139 $0,00 $10,139
212,927
Chuyển khoản ngân hàng
2065 10*******34 00:58 12/01/2019 Đã thanh toán $17,353 $0,00 $17,353
364,413
Chuyển khoản ngân hàng
2063 10*******89 08:30 11/01/2019 Đã thanh toán $10,222 $0,00 $10,222
214,660
Chuyển khoản ngân hàng
2062 10*******96 22:59 10/01/2019 Đã thanh toán $10,008 $0,00 $10,008
210,168
Chuyển khoản ngân hàng
2061 sy*******35 22:05 10/01/2019 Đã thanh toán $30,23 $0,00 $30,23
634,833
PayPal
2060 le*******nh 20:25 10/01/2019 Đã thanh toán $42,085 $0,00 $42,085
883,779
Chuyển khoản ngân hàng
2057 ti*******46 17:47 10/01/2019 Đã thanh toán $10,076 $0,00 $10,076
211,596
Chuyển khoản ngân hàng
2056 11*******85 10:44 10/01/2019 Đã thanh toán $10,027 $0,00 $10,027
210,575
Chuyển khoản ngân hàng
2055 la*******94 10:34 10/01/2019 Đã thanh toán $12,573 $0,012 $12,585
264,295
PayPal