Bằng chứng thanh toán

ID Tài khoản Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
1784 bo*******02 00:19 12/12/2018 Đã thanh toán $10,326 $0,00 $10,326
216,842
Chuyển khoản ngân hàng
1783 10*******40 23:37 11/12/2018 Đã thanh toán $50,187 $0,00 $50,187
1.053,918
Chuyển khoản ngân hàng
1782 10*******34 19:24 11/12/2018 Đã thanh toán $11,418 $0,00 $11,418
239,774
Chuyển khoản ngân hàng
1781 ho*******dz 16:59 11/12/2018 Đã thanh toán $52,552 $0,00 $52,552
1.103,588
Chuyển khoản ngân hàng
1780 ti*******46 14:10 11/12/2018 Đã thanh toán $10,53 $0,00 $10,53
221,140
Chuyển khoản ngân hàng
1779 sp*******up 13:54 11/12/2018 Đã thanh toán $11,044 $0,00 $11,044
231,928
PayPal
1778 11*******50 09:51 11/12/2018 Đã thanh toán $23,251 $0,00 $23,251
488,273
Chuyển khoản ngân hàng
1777 vi*******er 08:02 11/12/2018 Đã thanh toán $13,985 $0,00 $13,985
293,683
PayPal
1776 11*******67 06:19 11/12/2018 Đã thanh toán $15,722 $0,006 $15,728
330,280
Chuyển khoản ngân hàng
1775 10*******96 23:13 10/12/2018 Đã thanh toán $12,37 $0,00 $12,37
259,764
Chuyển khoản ngân hàng
1774 sy*******35 23:05 10/12/2018 Đã thanh toán $13,024 $0,00 $13,024
273,502
PayPal
1772 11*******47 16:01 10/12/2018 Đã thanh toán $10,82 $0,00 $10,82
227,226
Chuyển khoản ngân hàng
1771 an*******m1 12:19 10/12/2018 Đã thanh toán $14,516 $0,00 $14,516
304,838
Chuyển khoản ngân hàng
1770 11*******25 10:57 10/12/2018 Đã thanh toán $9,776 $0,245 $10,022
210,457
PayPal
1769 11*******14 09:38 10/12/2018 Đã thanh toán $75,158 $0,00 $75,158
1.578,308
Chuyển khoản ngân hàng
1768 du*******ew 09:21 10/12/2018 Đã thanh toán $39,378 $0,00 $39,378
826,932
PayPal
1767 10*******69 00:46 10/12/2018 Đã thanh toán $10,991 $0,00 $10,991
230,809
Chuyển khoản ngân hàng
1766 10*******00 22:44 09/12/2018 Đã thanh toán $10,307 $0,00 $10,307
216,451
PayPal
1765 le*******nh 22:41 09/12/2018 Đã thanh toán $40,884 $0,00 $40,884
858,569
Chuyển khoản ngân hàng
1764 11*******58 20:48 09/12/2018 Đã thanh toán $13,364 $0,00 $13,364
280,644
Chuyển khoản ngân hàng