Bằng chứng thanh toán

ID Tài khoản Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
2527 so*******39 22:51 24/03/2019 Đã thanh toán $0,437 $33,681 $34,118
716₫
Chuyển khoản ngân hàng
2526 Ng*******ng 19:11 24/03/2019 Đã thanh toán $21,294 $0,00 $21,294
447₫
Chuyển khoản ngân hàng
2524 11*******32 17:31 24/03/2019 Đã thanh toán $31,48 $0,00 $31,48
661₫
Chuyển khoản ngân hàng
2523 le*******nh 16:10 24/03/2019 Đã thanh toán $25,785 $0,001 $25,786
542₫
Chuyển khoản ngân hàng
2520 kh*******ng 10:12 22/03/2019 Đã thanh toán $147,04 $0,00 $147,04
3.088₫
Chuyển khoản ngân hàng
2517 Gi*******cl 22:10 20/03/2019 Đã thanh toán $28,299 $0,00 $28,299
594₫
Chuyển khoản ngân hàng
2516 le*******nh 15:50 20/03/2019 Đã thanh toán $25,157 $0,00 $25,157
528₫
Chuyển khoản ngân hàng
2515 10*******43 15:44 20/03/2019 Đã thanh toán $91,967 $0,00 $91,967
1.931₫
Chuyển khoản ngân hàng
2512 10*******34 14:54 18/03/2019 Đã thanh toán $26,906 $0,00 $26,906
565₫
Chuyển khoản ngân hàng
2511 Ng*******nh 07:47 18/03/2019 Đã thanh toán $10,584 $0,00 $10,584
222₫
Chuyển khoản ngân hàng
2510 11*******32 22:17 17/03/2019 Đã thanh toán $10,071 $0,00 $10,071
211₫
Chuyển khoản ngân hàng
2509 th*******25 20:23 17/03/2019 Đã thanh toán $12,811 $0,00 $12,811
269₫
Chuyển khoản ngân hàng
2508 ha*******u1 18:52 17/03/2019 Đã thanh toán $10,138 $0,00 $10,138
213₫
Chuyển khoản ngân hàng
2507 Ki*******01 16:43 17/03/2019 Đã thanh toán $10,276 $0,00 $10,276
216₫
Chuyển khoản ngân hàng
2506 vu*******uy 15:58 17/03/2019 Đã thanh toán $11,179 $0,00 $11,179
235₫
Chuyển khoản ngân hàng
2505 tu*******mo 14:43 17/03/2019 Đã thanh toán $0,00 $10,493 $10,493
220₫
Chuyển khoản ngân hàng
2504 tr*******45 10:43 17/03/2019 Đã thanh toán $11,367 $0,00 $11,367
239₫
Chuyển khoản ngân hàng
2503 qu*******01 10:30 17/03/2019 Đã thanh toán $14,749 $0,00 $14,749
310₫
Chuyển khoản ngân hàng
2502 ho*******dz 01:29 17/03/2019 Đã thanh toán $42,142 $0,00 $42,142
885₫
Chuyển khoản ngân hàng
2500 le*******nh 23:59 16/03/2019 Đã thanh toán $24,998 $0,001 $24,999
525₫
Chuyển khoản ngân hàng