Tin tức

Xin chào Publisher,

Để tạo điều kiện tốt hơn, dễ dàng hơn cho nhà xuất bản, chúng tôi bắt đầu áp dụng chương trình tặng ngay 1$ vào tài khoản chính ngay sau khi kích hoạt tài khoản thành công

Published on: 15:49 05/01/2018

Xin chào Nhà Xuất Bản MegaURL,

Để thuận tiện hơn trong việc cấu hình sử dụng MegaURL mà không muốn can thiệp đến giao diện hoặc mã nguồn của WordPress, nay, MegaURL đã cho ra một Plugin hỗ trợ cho việc này, giúp các bạn dễ dàng cài đặt hệ thống rút gọn link vào website mình

Published on: 03:25 26/12/2017

Chào nhà xuất bản, cộng tác viên của MEGAURL,

Nhằm mục đích tạo thêm sân chơi lành mạnh, bổ ích cho nhà xuất bản, cộng tác viên, MEGAURL chúng tôi tung ra chương trình chia sẻ bài bài viết lên diễn đàn, website/blog cá nhân và nhận từ 0.2 USD đến 5 USD vào tài khoản chính

Published on: 16:08 18/11/2017
  • Người dùng ẩn danh (chưa đăng ký thành viên) liên kết rút gọn sẽ không được tính, chỉ tính đối với thành viên đã đăng ký tài khoản.
  • Người truy cập xuất phát từ 1 địa chỉ IP trong 24 giờ
  • Người truy cập phải bật Javascript của trình duyệt
  • Người truy cập phải bật Cookies của trình duyệt
  • Người truy cập phải xem trang web ít nhất 5 giây (đã qua bước xác thực captcha)
Published on: 04:15 13/11/2017

Khi tài khoản của bạn đạt đến số tiền tối thiểu là 10 đô la trở lên, bạn có thể yêu cầu rút tiền bằng cách nhấp vào nút rút tiền. Thanh toán sẽ được gửi đến tài khoản của bạn trong những ngày làm việc và không quá 7 ngày sau khi bạn yêu cầu (thường là trong vòng 24 giờ). Nhấp vào tiêu đề bài viết để đọc chi tiết !

Published on: 10:08 11/11/2017

MegaURL - Url Shortener and monetization for Xenforo version 1.0 will support:

  • Create a download page such as a svit or vnxf that supports double-side ads
  • Automatically excludes the image from the shortened link, which only works with the download file
  • Configure the API integration of the megaurl.in system to reduce the monetization link
  • The Regex option to categorize the internal path needs to be reduced (if it's a xenforo attachment, the path / attachments / will be shortened).
  • Supports configuration of domain exclusions from the shortened link system And more ...
Published on: 09:09 26/10/2017

Megaurl.in is a URL shortener that rewards the publishers of the shortened links by offering 50% of the advertising revenue.

Our members fall into two different categories, Publishers and Advertisers.

Published on: 01:14 28/08/2017

To be able to view an megaurl link and it's destination URL, we require that an advert shown.

We are an advertising network and our Publishers use this revenue in order to monetize their websites and provide their users with content.

Published on: 01:09 28/08/2017

To register in megaurl please click the 'MY ACCOUNT' button on our homepage:

https://megaurl.in/auth/signup

Published on: 17:45 27/08/2017