Bằng chứng thanh toán

ID Tài khoản Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
51 11*******90 15:23 11/01/2018 Đã thanh toán $10,601 $0,00 $10,601
223₫
Chuyển khoản ngân hàng
50 qu*******ep 10:04 11/01/2018 Đã thanh toán $10,077 $0,00 $10,077
212₫
PayPal
49 ng*******05 10:59 10/01/2018 Đã thanh toán $27,946 $0,00 $27,946
587₫
PayPal
48 cu*******qn 23:29 09/01/2018 Đã thanh toán $12,384 $0,006 $12,39
260₫
Chuyển khoản ngân hàng
47 10*******44 00:35 09/01/2018 Đã thanh toán $33,781 $0,019 $33,80
710₫
Chuyển khoản ngân hàng
46 cu*******qn 17:49 08/01/2018 Đã thanh toán $10,206 $0,004 $10,21
214₫
Chuyển khoản ngân hàng
45 qu*******ep 21:16 07/01/2018 Đã thanh toán $10,187 $0,00 $10,187
214₫
PayPal
44 cu*******qn 13:13 07/01/2018 Đã thanh toán $10,63 $0,006 $10,636
223₫
Chuyển khoản ngân hàng
43 ng*******05 19:05 06/01/2018 Đã thanh toán $28,40 $0,00 $28,40
596₫
PayPal
42 le*******nh 15:05 06/01/2018 Đã thanh toán $10,084 $0,00 $10,084
212₫
Chuyển khoản ngân hàng
41 cu*******qn 19:18 05/01/2018 Đã thanh toán $11,761 $0,004 $11,765
247₫
Chuyển khoản ngân hàng
40 tr*******vn 11:06 05/01/2018 Đã thanh toán $11,134 $0,015 $11,149
234₫
Chuyển khoản ngân hàng
39 cu*******qn 13:32 04/01/2018 Đã thanh toán $11,879 $0,071 $11,949
251₫
Chuyển khoản ngân hàng
37 10*******51 19:18 02/01/2018 Đã thanh toán $10,042 $0,00 $10,042
211₫
Chuyển khoản ngân hàng
36 10*******44 18:27 02/01/2018 Đã thanh toán $10,992 $0,88 $11,872
249₫
Chuyển khoản ngân hàng
35 qu*******ep 19:37 31/12/2017 Đã thanh toán $10,379 $0,00 $10,379
218₫
PayPal
34 le*******nh 22:44 30/12/2017 Đã thanh toán $10,007 $0,00 $10,007
210₫
Chuyển khoản ngân hàng
33 du*******er 10:00 30/12/2017 Đã thanh toán $137,804 $13,338 $151,142
3.174₫
Chuyển khoản ngân hàng
32 tr*******ds 17:04 29/12/2017 Đã thanh toán $30,877 $0,00 $30,877
648₫
PayPal
31 10*******44 09:27 29/12/2017 Đã thanh toán $9,924 $0,192 $10,116
212₫
Chuyển khoản ngân hàng